Webová stránka na webových stránkach References

Webov¡ str¡nka na webovej str¡nke spr¡v

 • Parentethick cit¡cie: (Bologna, 2019; Roberts, 2020; Toner, 2020)
 • narat­vne cit¡cie: Bologna (2019), Roberts (2020) a Toner (2020) )

 • čl¡nky
  • Aplik¡cie
  • Adobe Lightroom <
  • Adobe Premiere Pro <
  • ADOBY XD <
  • Affinity Designer
  • Affinity Publisher
  • Afterintint Efekty
  • BOOTSTRAP
  • Figma
  • final cut pro
  • Google Fonts
  • Google Slides
  • Instagram
  • Keynote
  • < LI> Photoshop akcie
  • photoshop kefy
  • PowerPoint
  • comerrea
  • n¡Ärty
  • tumblr
  • < Li triedy = "Å irok"> N¡vrhov projekty
  • App Å¡abl³ny
  • pozadia textºry
  • Brožºry
  • vizitky
  • Vianoce
  • cv & resums
  • emailov Å¡abl³ny
  • flyers
  • fonty
  • zadarmo ios ikony
  • iPhone MOCKUPS
  • logo Å¡abl³ny
  • makety Å¡abl³ny
  • plag¡ty
  • wedings
  • Kateg³rie
  • firma
  • CSS
  • grafika
  • InÅ¡pir¡cia <
  • rozloženie
  • Mobile
  • navig¡cia
  • softvr
  • TRENDY
  • typografia
  • UX dizajn
  • viac →

  prim¡rna navig¡cia

  • DESIGNUTIE
  • Web Design
  • Multimdi¡
  • Freebies ikony
  • Povedzte, že ste navÅ¡t­vili webovº str¡nku, ktorº ste nikdy predt½m neboli. Nebolo by užitočn maÅ¥ mapu so Å¡­pkami na ňom, jedno č­tanie "Ty si tu" a druh½ "toto je miesto, kde chcete ­sÅ¥"?

   Napriek tomu, že navigačn tyče nie sº zahrnut na vÅ¡etk½ch webov½ch str¡nkach - najm ak sº len jedin¡ statick¡ str¡nka, napr­klad - sº veľmi čast. A m´Å¾u byÅ¥ veľmi vplyvn½m faktorom v použiteľnosti a dostupnosti danej str¡nky. Sº určite odporºÄan¡ časÅ¥ dobrho použ­vateľskho rozhrania.

   Takže poďme dostaÅ¥ z naÅ¡ej mapy a preskºmaÅ¥ niekoľko r´znych trendov½ch navigačn½ch Å¡t½lov. Budeme tiež hovoriÅ¥ o vplyve a inÅ¡pir¡cii za n¡vrhmi a aktu¡lnymi problmami pre nadch¡dzajºci rok v webovom dizajne.

   hamburger menu

   Niekedy sa niekedy naz½vajº ikonu troch riadkov alebo ikona ponuky HOTDOG, apetizovan¡ ikona menu Hamburger je dobre zn¡ma z veľkej časti kv´li n¡rastu aplik¡ci­ navrhnut½ch pre smartf³ny a tablety. S menÅ¡­m priestorom na pr¡cu s, menu musia z­skaÅ¥ trochu kreat­vnejÅ¡ie. Skrytie NAV pod ikonou Hamburger je skvel½ rieÅ¡enie pre včšinu aplik¡ci­.

   Kliknut­m na ikonu Hamburger spºÅ¡Å¥a menu FLY OUT alebo SLUNTUE. To znamen¡, že vaÅ¡a navig¡cia m´Å¾e byÅ¥ ºhľadne zabalen¡ a skryt¡ až do potreby. A tiež d¡va vaÅ¡u str¡nku nohu na prisp´sobivosÅ¥.

   To by mohlo byÅ¥ pravda kv´li veľkosti ikony v porovnan­ s webovou str¡nkou plnej veľkosti, umiestnenia a farby, alebo n¡vÅ¡tevn­kom, ktor½ si neuvedomuje, čo ikona predstavuje.

Prvky vynikajúceho webového dizajnu protoio.io blog

Vychutnajte si niekoľko krásnych webových stránok príkladov s 3D prvkami v oblasti webového dizajnu a pochopíte, prečo je 3D na vrchole popularity. Dostať inšpiráciu

Prvky vynikajúceho webového dizajnu protoio.io blog
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.