Inštalácia softvéru na vývoj webových stránok

Ubuntu s¡m nem¡ žiadny softvr na v½voj webovho v½voja, ktor½ je predinÅ¡talovan½ s operačn½m systmom; AvÅ¡ak, jeden program naz½van½ scrodem m´Å¾e byÅ¥ nainÅ¡talovan½ s n¡strojom PridaÅ¥ / Odstr¡niÅ¥. K½m screm je dokonale schopn½ pom´cÅ¥ v¡m vybudovaÅ¥ vaÅ¡u webovº str¡nku, m¡m r¡d Kompozer lepÅ¡ie, ale budete musieÅ¥ nainÅ¡talovaÅ¥ z termin¡lu. PrejsÅ¥ na aplik¡cie Pr­sluÅ¡enstvo | Termin¡l. Akon¡hle je termin¡l otvoren½, zadajte nasledovn:

Stiahnite si modern½ prehliadač:

Som nov½ na Ubuntu a r¡d by som sa obozn¡mil s Ubuntu, než si stiahnem ISO. Chcel by som poznaÅ¥ svoje limity na Ubuntu, ak by som chcel navrhnºÅ¥ webovº str¡nku na Ubuntu. Je to možn? Ak sº nev½hody?

> Predch¡dzajºci |
 • Začiatok Python Programovanie pre aspirujºce webov v½voj¡ri »
 • Konfigur¡cia Ubuntu pre Python Web Development <
 • navig¡cia

  POZNMKA: Nasledujºce pokyny predpokladajº, že ste pripojen­ k internetu a že m¡te povolen hlavn a univerzity. Predpoklad¡ sa, že vÅ¡etky pr­kazy UNIX Shell sº spusten z v¡Å¡ho domovskho adres¡ra ($ home). Nakoniec, ak½koľvek pr­kaz, ktor½ zač­na s Sudo Assums, že m¡te administrat­vne pr¡va na vaÅ¡om poč­tači. Ak nie ste - pros­m, požiadajte o spr¡vcu systmu o inÅ¡tal¡cii softvru, ktor½ potrebujete.

  AKO Nasleduje pokyny na nastavenie Ubuntu 16.04 (xenial) dom¡ceho prostredia pre použitie s touto knihou. Použ­vam Ubuntu GNU / Linux pre v½voj aj testovanie knihy, takže je to jedin½ systm, o ktorom m´Å¾em osobne odpovedaÅ¥ na nastavenie a konfiguračn ot¡zky.

  V duchu slobody softvru a otvorenej spolupr¡ce, kontaktujte ma, či by ste chceli udržaÅ¥ podobn½ dodatok pre v¡Å¡ vlastn½ obľºben½ systm. Bol by som viac než Å¡Å¥astn½, aby som na to prepojil, alebo ho položil na str¡nku projektu Open Book, za predpokladu, že sºhlas­te s odpoveďou, ktor¡ sa t½ka použ­vateľa.

  kr­Å¾ov¡ platforma a open source elektronika dizajn automatiz¡cie apartm¡nu

  Schematick½m editorom m´Å¾ete vytvoriÅ¥ svoj dizajn bez obmedzenia; Na odomknutie funkci­ nie sº žiadne služby PayWalls. Ofici¡lna knižnica pre schematick symboly a vstavan½ schematick½ editor symbolov v¡m pom´Å¾e r½chlo začaÅ¥ s vaÅ¡imi n¡vrhmi.

  Vaša požiadavka bola zablokovaná

  Nie som si istý, čo hľadáte, ale im zvedavý, aké stránky iní dizajnéri používajú. To môže zahŕňať doslova akékoľvek a všetko, čo sa týka ...

  Vaša požiadavka bola zablokovaná
  Ние използваме бисквитки
  Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Като използвате уебсайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки.
  Позволяват "бисквитки"